Nytt på Medlemsportalen

Nytt i vänster kolumn – unik för församlingen

2024 januari - Gods & gårdar - Hallands bebyggelse 1964

Hallands bebyggelse 1964 finns nu i sin helhet inlagd på respektive församling under menyn “Gods och gårdar”. Bokverk med avfotograferade gårdar med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande.

Hallands bebyggelse 1964
2023 december - Gods & gårdar - Svensk Bebyggelse 1951

Halländska församlingar i Älvsborgs län. Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter samt Älvsered. Bokverk med avfotograferade gårdar med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande.

Svensk Bebyggelse 1951 – Halländska församlingar i Älvsborgs län
2023 augusti - Himle Häradsrätt Domstolshandlingar

Lennart Larsson i Balg, Torpa har skrivit av Himle häradsrätt (N) AIa:1 (1667-1670) samt Himle häradsrätt (N) AIa:2 (1670-1675). Ett omfattande arbete med riklig information om livet i den mellan­halländska bygden strax efter övergången från danskt till svenskt styre som ger tillgång till omfattande lokalhistoria, med många namn och detaljer om personers hemvist som oftast betecknats med byns namn.
Dessa avskrifter är nu kompletterade med domstolshand­lingar fram till och med 1675. Ett utförligt register finns över alla åren, från 1667–1675 som gör det utomordentligt lätt att finna det man söker. Hallands Släktforskarförening har sedan tidigare tillhandahållit dom­stolshandlingar på webbsidorna för de socknarna som tillhör Himle härad. Grimeton, Gödestad, Hunnestad, Lindberg, Nösslinge, Rolfstorp, Skällinge, Spannarp, Stamnared, Torpa, Träslöv, Tvååker och Valinge.
Sidan når du från:

 • ovannämnda församlingars vänstra kolumn “Himle Härad Domstolshandlingar
 • Medlemsportalens “Domböcker – Himle häradsrätt

Länk till sidan:
befolkning.hallandsslaktforskare.se/himle-haradsratt-meny/

2022 oktober - Gårdsgenalogi & Böcker Torpa

TORPABOKEN av Åke Carlsson. Denna bok vill göra anspråk på att vara en ganska fullständig förteckning över hemmanen och dess gårdar och deras fasta befolkning från slutet av 1600-talet och cirka 300 år framåt. Även torp och gatuhus m.m. finns med i största möjliga omfattning. 1900-talets villabebyggelse o.dyl. finns endast i undantagsfall med.

...till Torpa församling
2022 september - hitta rätt till Avskrivna mantalslängder

Länkningen till avskrifter av mantalslängder för de församlingar som har detta leder nu till rätt nivå, dvs till respektive församlingsmapp med avskrifter för församlingarna; Eldsberga, Getinge, Nösslinge, Rävinge, Skällinge, Släp, Trönninge, Tönnersjö

...till alla församlingssidor
2022 april - Halländska socknar - en sockenpresentation

Fjärås, Getinge och Spannarp är tre församlingar som ges en mer utförlig presentation på vår sida “Halländska socknar – en sockenpresentation”, där sedan tidigare Harplinge, Vapnö, Fagered, Älvsåker, Långaryd, Veinge, Snöstorp, Skällinge och Östra Karup finns målande beskrivna.

...till sockenpresentationerna
2022 mars - ArkivDigital och Riksarkivet

På samtliga församlingssidor finns länk till kyrkoarkiv på ArkivDigital och länkar till Riksarkivets avfotograferade kyrkoböcker samt till Riksarkivets samtliga kyrkoarkiv för respektive församling. För att kunna söka på ArkivDigital krävs deras abonnemang. För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto

...till församlingssidorna
2022 mars - Gods & Gårdar

De avfotograferade böckerna från 1939, 1945 samt 1948 har vi samlat under en rubrik i stället för tre rubriker, varje år med sin länk.

...till församlingssidorna
2022 mars - Hallands Landsbeskrivning 1729

Se och lyssna till Sven Johanssons föredrag om Hallands Landsbeskrivning 1729, en för Sverige unik källa som har varit svårtillgänglig eftersom den är skriven med en mycket svårläst handskrift. Här sammanställde de halländska sockenprästerna mängder av uppgifter om byarna och gårdarna, inte minst vad det gällde landskapets innehåll och värde. Denna källa är i sin helhet tolkad och renskriven av Sperling Bengtsson ett arbete som pågick i många år och resulterade i 4 tryckta volymer.

...till Sven Johanssons föredrag om Hallands Landsbeskrivning 1729
2022 mars - Hallands kyrkor

Alla församlingars kyrkor i ett rullande bildband längst ner på varje församlingssida. Kanske något att vila ögonen på i en paus i din forskning. När du vilat klart kan du klicka på kyrkan som kommer “rullande” och kommer kanske då till en församling du aldrig tidigare besökt?

...till församlingssidorna
2022 mars - Sperlingsholm – Arrenden och uträkningar 1835

Sammanställning av samtliga arrenden och dagsverken för Sperlingsholm år 1835 för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – Arrenden och uträkningar 1835
2022 mars - Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929

Sammanställning över inbetalda arrendeavgifter med uppgift om torpet eller fastighetens namn, arrendatorns namn samt arrendesumman för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929
2022 mars - Sperlingsholm – arrendeförteckning över lägenheter (årtal okänt) samt Furejorden 1888

Register över torp och lägenheter uppgifter från 1888 även med arrendatorernas namn och avgifter för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – arrendeförteckning över lägenheter (årtal okänt) samt Furejorden 1888
2022 mars - Halländska socknar - en sockenpresentation

Ta del av några sockenbeskrivningar från Halland där Harplinge, Vapnö, Fagered, Älvsåker, Långaryd, Veinge, Snöstorp, Skällinge och Östra Karup blir utförligt och målande beskrivna

...till sockenpresentationerna
2022 mars - Himle Häradsrätt

Domstolshandlingar för år 1672 och år 1714 är inlagda. Himle häradsrätt omfattar socknarna Grimeton, Gödestad, Hunnestad, Lindberg, Nösslinge, Rolfstorp, Skällinge, Spannarp, Stamnared, Torpa, Träslöv, Tvååker samt Valinge

...till församlingssidorna
2022 mars - Kinds Häradsrätt

Sök i Kinds häradsrätts domböcker serie AIa (originalen) och i de renoverade domböckerna (kopior) för Kinds häradsrätt vid Göta Hovrätt, Advokatfiskalen för Älvsborgs län. Registret finns på http://www.kindsdombok.se är under utarbetande och omfattar för närvarande åren 1634-1710

...till församlingssidorna
2022 mars - Ortnamn Marks och Kinds Härad

Ortnamn har tillkommit för församlingarna Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered i Marks och Kinds härader. Utdrag ur böckerna om ortnamn i Älvsborgs län 1916-1919

...till församlingssidorna
2022 mars - Höks härad

Länk till ArkivDigitals avfotograferade Ledningsböcker i Höks härad för församlingarna Skummeslöv, Östra Karup, Hasslöv, Ysby, Våxtorp, Hishult, Knäred och Ränneslöv. För att kunna söka på ArkivDigital krävs deras abonnemang.

...till församlingssidorna
2022 mars - Färgaryd

“Gårdar och Torp i Färgaryd.” En inventering av socknens torp och gårdar och av de människor som bott på dessa

...till Färgaryds församling
2022 mars - Svartrå

“Rosengrens Gårdsgenealogi” Folket i Svartrå socken, en förteckning över alla, med undantag av tjänstefolk, som varit bofasta i Svartrå socken från slutet av 1600-talet till omkring år 1900

...till Svartrå församling
2022 mars - Rolfstorp

“Rosengrens Gårdsgenealogi” En sammanställning över folket i Rolfstorps socken från slutet av 1600-talet till omkring år 1900

...till Rolfstorp församling
2022 mars - Vessige

Gårdsgenealogi i Vessige Alfshög Hembygdsförening. Sedan några år tillbaka arbetar föreningen med att inventera och dokumentera torp och gårdar i byarna i Vessige och Alfshögs socknar

...till Vessige församling
2022 mars - Älvsåker

Personer och platser i Älvsåker med omnejd. På https://elsager.com kan du hitta personer med anknytning till främst Älvsåker, men även Lindome, Tölö, Fjärås samt Sätila socknar

...till Älvsåker församling

Nytt i höger kolumn – för alla församlingar

2024 juni - Lars-Gunnar Svensson presenterar Medlemsportalen och Församlingssidorna

Känner du inte igen dig? Vår medlemsportal och hemsida har genomgått stora förändringar, och fler uppdateringar kommer att ske löpande. På vår YouTube-kanal visar och berättar Lars-Gunnar Svensson om det nya upplägget på hemsidan och hur du enklast hittar vad du söker i medlemsportalen. Missa inte denna presentation! Från den 10 januari 2024. Länk till Lars-Gunnar Svenssons presentation  https://youtu.be/yXmP4qLFcFU

2024 juni - Handledning & Presentationsfilmer

I högerspalten på Medlemsportalen och på alla församlingssidor, under menyn “Släktforskningshjälp / Handledning & Presentationsfilmer”, hittar du alla filmer som föreningen har producerat. Här finns värdefulla resurser för din släktforskning. Länk till Handlednings & Presentationsfilmer https://befolkning.hallandsslaktforskare.se/hsf-handlednings-presentationsfilmer/

2024 maj - Ute nu, juninumret av Hallandsfarares Information!

Kom ihåg att som släktforskare spara gamla brev! Varför inser du på när du läser om de upphittade amerikabreven från slutet av 1800-talet. Ta del av en familjs livsöden i en tid av fattigdom, uppbrott och emigration!

Vill du veta mer om lämningarna efter Sjöboholms sätesgård – en sägenomspunnen plats fylld av mystik och dramatisk historia – läs då den spännande artikeln.

På släktforskarföreningens årsmöte har mycket hänt – vi ger en utförlig rapport.

Juninumret är som vanligt späckat med information, läs om det ovanstående och mycket mer. Upptäck också allt som händer på släktforskningsfronten i vår ”evenemangskalender”.

Du vet väl att du även kan läsa Hallandsfarares Information digitalt. Logga in i Medlemsportalen och välj ”Hallandsfarares Information”! Där finns alla nummer från starten 1986.

Mycket nöje!

Länk till medlemstidningen Hallandsfarares Information:
befolkning.hallandsslaktforskare.se/tidningar/

2024 februari - Våren har kommit och med den marsnumret av Hallandsfarares Information!

Nu har himlen blivit ljusare och utevistelse i naturen lockar. Men för dina kvällsstunder finns redan nu nya numret av vår kära medlemstidning att läsa. Logga in i Medlemsportalen och välj ”Hallandsfarares Information”! Där finns alla nummer från starten 1986 att söka i, att läsa, att ladda ner och att skriva ut.

Hur var det att resa med tåget i järnvägens barndom? Vad hände med en av landets största ekar – Skogsgärdeseken? Vad finns kvar av Hunehals borg? Svaren på dessa frågor och mycket annat hittar du i marsnumret. Dessutom får vi ta del av all statistik om oss släktforskare i föreningen. Upptäck också allt som händer på släktforskningsfronten i vår ”evenemangskalender”.

Mycket nöje!

Länk till medlemstidningen Hallandsfarares Information:
befolkning.hallandsslaktforskare.se/tidningar/

2024 februari - "Visste du att....?"

Vi har flyttat allt som rör släktforskning hit till Medlemsportalen från föreningens Hemsida – www.hallandsslaktforskare.se. Föreningens hemsida fokuserar nu på att tillhandahålla relevant och uppdaterad information om föreningen själv. Detta syftar till att skapa en översiktlig plattform där alla besökare snabbt och lätt kan få tillgång till viktig föreningsrelaterad information utan krav på inloggning.
All information som rör föreningen finns nu på Hemsidan!
Allt som rör släktforskning ligger på Medlemsportalen!
Och allt är Hallands Släktforskarförening!

I nedanstående meny, som du hittar på Medlemsportalen och på alla Församlingssidorna, har vi lagt det som tidigare låg på Hemsidan rörande släktforskning. Menyrubrikerna är dom samma! Innehållet är detsamma! Allt finns kvar och lite till!

Länktips Arkiv
Kyrkoarkiv på Arkiv Digital
Riksarkivet - Digitala Forskarsalen
Riksarkivet - Nationell Arkivdatabas (NAD)

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Forskartips
Handledning & Presentationsfilmer
Källor
Latin för släktforskare
Läshjälp
Register Landshövdingeberättelser
..

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

ll

ll

ll

Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Arkiv
Bild & Ljud
Databaser
Emigration
Halland på Internet
Halland under dansktiden
Hallands gränstrakter
Svenska släktforskningssidor
Våra nordiska grannländer

ll

..
.
.
.

.

.
.
.
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Demografisk Databas Södra Sverige
Svensk Lokalhistorisk Databas
SCB Kyrkans indelning i församlingar
SCB Län och kommuner i kodnummerordning

d

..

a

a

Riksarkivet generalkarta Halland
Riksarkivet detaljkarta Halland
Riksarkivet Geometrisk jordebok
Riksarkivet Sv. Topografiska kartor
SCB Atlas över rikets indelning

a

Inget har tagits bort! Bara flyttats!
2024 januari - Gods & gårdar - Hallands bebyggelse 1964

Hallands bebyggelse 1964 finns nu i sin helhet inlagd under menyn “Bokverken Gods och gårdar”. Bokverk med avfotograferade gårdar med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande. Efterhand kommer länkar att läggas in under respektive församling.

Hallands bebyggelse 1964
2023 december - Hallands Landsbeskrivning 1729 - Digitaliserad på nytt!

Hallands Landsbeskrivning 1729 är en nära 4000 sidor lång systematisk redogörelse för gårdar på den halländska landsbygden. För varje socken lämnas dessutom en kort allmän beskrivning. De fyra originalvolymerna ingår i Hallands landskontors arkiv och förvaras i Lunds landsarkiv.
Böckerna har blivit återdigitaliserade och vi är glada att kunna presentera den kompletta Hallands Landsbeskrivning 1729, denna gång med utmärkt läsbarhet. Du finner Hallands Landsbeskrivning 1729 för respektive församling i vänster kolumn, samt i sin helhet i höger kolumn.

Hallands Landsbeskrivning 1729
2023 september 10 - Halland under dansktiden

Sidan “Halland under dansktiden” är uppdaterad! Vi har nu lagt till länkar och vägledning som leder dig rakt in i alla viktiga källor. På bland annat Danska Rigsarkivet och många andra källor. Sidan är uppdelad i olika avdelningar;

 • Vägledning
 • Arkiv
 • Databas
 • Kartor
 • Forum

Många av de intressanta källorna från Rigsarkivet i Köpenhamn har blivit digitaliserade och finns tillgängliga på nätet. Materialet består bl.a. av räkenskaper, jordeböcker, skattelängder och korrespondens från de tre halländska lenen, Varberg, Halmstad och Laholm.

På en helt ny sida har vi samlat information om framför allt källorna på Rigsarkivet men även andra ingångar till Hallands danska tid, kartor över lens- och häradsindelningen, samt andra nyttiga länkar in i danska och svenska arkiv för att underlätta för er som är intresserade av att utforska och dra nytta av dessa resurser.
Sidan når du från:

 • Medlemsportalens “Halland under dansktiden
 • Församlingssidornas högra kolumn “Halland under dansktiden

Länk till - Halland under dansktiden
2023 augusti - Få svar från första stavelsen i nytt Artikelregister

Nu kompletterar vi tidnings­sidan med ett artikelregister som ger dig möjlig­het att på ett alternativt sätt söka i eller bläddra igenom f.n. ca 2450 artikelrubriker (utökas kontinuerligt). När du börjar skriva i sökfältet får du direkt sökresultat – från första stavelsen – klicka sedan på artikelrubriken som leder dig till den digitala kopian av medlems­ tidningen. Använd Artikelregistret för att snabbt hitta det du söker när du redan har information om författaren, innehållet eller tidpunkten. Du kan sortera kolumnerna i stigande eller fallande ordning för att underlätta sökningen. Har du varit med sedan 1986? Grattis! Nu slipper du bläddra. Är du nytillkommen? Grattis! 2457 artiklar att utforska.
Sidan når du från:

 • Medlemsportalens “Hallandsfarares Information
 • Församlingssidornas högra kolumn “Hallandsfarares Information

Länk till sidan:
befolkning.hallandsslaktforskare.se/tidningar/

2023 augusti - Halland under dansktiden

Många av de intressanta källorna från Rigsarkivet i Köpenhamn har blivit digitaliserade och finns tillgängliga på nätet. Materialet består bl.a. av räkenskaper, jordeböcker, skattelängder och korrespondens från de tre halländska lenen, Varberg, Halmstad och Laholm.

På en helt ny sida har vi samlat information om framför allt källorna på Rigsarkivet men även andra ingångar till Hallands danska tid, kartor över lens- och häradsindelningen, samt andra nyttiga länkar in i danska och svenska arkiv för att underlätta för er som är intresserade av att utforska och dra nytta av dessa resurser.
Sidan når du från:

 • Medlemsportalens “Halland under dansktiden
 • Församlingssidornas högra kolumn “Halland under dansktiden

Länk till sidan:
befolkning.hallandsslaktforskare.se/halland_under_dansktiden/

2023 maj - Databasen Hallands befolkning med kyrkoboksavskrifter uppdaterad den 9 maj

med ca 66 000 nya poster! Födda 699 577 poster, Vigda 194 811 poster, Döda 492 004 poster. Nu totalt över 1 386 392 poster! Den här uppdateringen är mycket inriktad på kompletteringar av vigslar men också ändringar och justeringar i många olika församlingars kyrkböcker. Bakom denna imponerande siffra ligger ett enormt arbete, utfört av föreningens volontärer. Avskrivningarna har pågått under många år, men än är vi inte i mål – avskrivningarna fortsätter.

...till Söksida kyrkoböcker
2022 oktober -

Under rubriken “Information övrig” längst ner i den högra spalten på församlingssidorna samlar vi länkar och information om sådant som kan vara praktiskt att ha nära tillhands då du forskar. Senast tillagt är två länkningar till Statistikmyndigheten SCB. Här redovisas koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelning i församlingar samt Län och kommuner i kodnummerordning. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock tillhandahålla även den församlingsindelning som gällde fram till 2000-01-01. Det kan bland annat möjliggöra redovisning av tidsserier.

...till församlingssidorna
2022 september -

Centrala Soldatregistret är en ständigt växande databas f.n. innehållande omkring 500 000 poster med indelta soldater. En ovärderlig källa för oss släktforskare. Vi har lagt en länk på samtliga församlingssidor under rubriken “Databasen halländska båtsmän” så att du enkelt kan klicka dig dit när du behöver.

...till församlingssidorna
2022 juni - Amerikanska folkräkningen 1950

National Archives släppte den 1 april i år “The 1950 census records”. En stor nyhet för alla som släktforskar i USA som bör lyftas fram. Därför har vi lagt länken till folkräkningen 1950 på alla församlingssidor under rubriken “Databasen halländska emigranter” där vi tyckte den hör hemma. Klicka bara på “Länkar till databasen, film & fakta” så dyker den upp. …till församlingssidorna

2022 april - Riksarkivet - Sidregister mantalslängder i Halland

På samtliga församlingssidor finns nu länk till två nyttiga register på Riksarkivet. Det är “By- och gårdsnamn”, ett register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden. Samt “Sockenkataloger” ett register där man hittar en specifik by eller gård. För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto.

…till församlingssidorna

2022 mars - Databasen Hallands befolkning med kyrkoboksavskrifter uppdaterad den 9 mars

med ca 124 000 nya poster! Födda 672 209 poster, Vigda 179 622 poster, Döda 470 629 poster. Nu totalt över 1 322 000 poster!

...till Söksida kyrkoböcker
2022 mars - Databasen halländska emigranter uppdaterad den 9 mars

med 2 500 nya poster. Totalt 53 826 emigranter från 95 socknar i Halland i sökbart register 1850-1930.

...till Söksida emigrantregister
2022 mars - Databasen halländska båtsmän

Här har vi lagt in mer fakta om båtsmän samt en länk till ”Grill” på Riksarkivet. Grill innehåller uppgifter om boställen, rusthåll, rotar och mycket annat.  För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto.

...till församlingssidorna
2022 mars - Information övrig

Längst ner i den högra spalten på församlingssidorna under rubriken “Information övrig” samlar vi länkar och information om sådant som kan vara praktiskt att ha nära tillhands då du forskar. Senast tillagt är länkning till Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening, Svensk Lokalhistorisk Databas samt till Demografisk Databas Södra Sverige.

...till församlingssidorna