Tillbaka till Alla Församlingar
Klickbara Kartor
Härad - Kommun - Församling
Information om
Församlingssidorna
Bli medlem
Häradsindelning
Kommunindelning
Församlingskarta
Församlingssidor på Medlemsportalen
Nytt i Medlemsportalen

Nytt i vänster spalt  – unikt för församlingen

2022 oktober - Gårdsgenalogi & Böcker Torpa

TORPABOKEN av Åke Carlsson. Denna bok vill göra anspråk på att vara en ganska fullständig förteckning över hemmanen och dess gårdar och deras fasta befolkning från slutet av 1600-talet och cirka 300 år framåt. Även torp och gatuhus m.m. finns med i största möjliga omfattning. 1900-talets villabebyggelse o.dyl. finns endast i undantagsfall med.

...till Torpa församling
2022 september - hitta rätt till Avskrivna mantalslängder

Länkningen till avskrifter av mantalslängder för de församlingar som har detta leder nu till rätt nivå, dvs till respektive församlingsmapp med avskrifter för församlingarna; Eldsberga, Getinge, Nösslinge, Rävinge, Skällinge, Släp, Trönninge, Tönnersjö

...till alla församlingssidor
2022 april - Halländska socknar - en sockenpresentation

Fjärås, Getinge och Spannarp är tre församlingar som ges en mer utförlig presentation på vår sida “Halländska socknar – en sockenpresentation”, där sedan tidigare Harplinge, Vapnö, Fagered, Älvsåker, Långaryd, Veinge, Snöstorp, Skällinge och Östra Karup finns målande beskrivna.

...till sockenpresentationerna
2022 mars - ArkivDigital och Riksarkivet

På samtliga församlingssidor finns länk till kyrkoarkiv på ArkivDigital och länkar till Riksarkivets avfotograferade kyrkoböcker samt till Riksarkivets samtliga kyrkoarkiv för respektive församling. För att kunna söka på ArkivDigital krävs deras abonnemang. För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto

...till församlingssidorna
2022 mars - Gods & Gårdar

De avfotograferade böckerna från 1939, 1945 samt 1948 har vi samlat under en rubrik i stället för tre rubriker, varje år med sin länk.

...till församlingssidorna
2022 mars - Hallands Landsbeskrivning 1729

Se och lyssna till Sven Johanssons föredrag om Hallands Landsbeskrivning 1729, en för Sverige unik källa som har varit svårtillgänglig eftersom den är skriven med en mycket svårläst handskrift. Här sammanställde de halländska sockenprästerna mängder av uppgifter om byarna och gårdarna, inte minst vad det gällde landskapets innehåll och värde. Denna källa är i sin helhet tolkad och renskriven av Sperling Bengtsson ett arbete som pågick i många år och resulterade i 4 tryckta volymer.

...till Sven Johanssons föredrag om Hallands Landsbeskrivning 1729
2022 mars - Hallands kyrkor

Alla församlingars kyrkor i ett rullande bildband längst ner på varje församlingssida. Kanske något att vila ögonen på i en paus i din forskning. När du vilat klart kan du klicka på kyrkan som kommer “rullande” och kommer kanske då till en församling du aldrig tidigare besökt?

...till församlingssidorna
2022 mars - Sperlingsholm – Arrenden och uträkningar 1835

Sammanställning av samtliga arrenden och dagsverken för Sperlingsholm år 1835 för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – Arrenden och uträkningar 1835
2022 mars - Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929

Sammanställning över inbetalda arrendeavgifter med uppgift om torpet eller fastighetens namn, arrendatorns namn samt arrendesumman för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929
2022 mars - Sperlingsholm – arrendeförteckning över lägenheter (årtal okänt) samt Furejorden 1888

Register över torp och lägenheter uppgifter från 1888 även med arrendatorernas namn och avgifter för Halmstad, Söndrum, Torup, Breared, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Trönninge, Tönnersjö och Övraby

...till Sperlingsholm – arrendeförteckning över lägenheter (årtal okänt) samt Furejorden 1888
2022 mars - Halländska socknar - en sockenpresentation

Ta del av några sockenbeskrivningar från Halland där Harplinge, Vapnö, Fagered, Älvsåker, Långaryd, Veinge, Snöstorp, Skällinge och Östra Karup blir utförligt och målande beskrivna

...till sockenpresentationerna
2022 mars - Himle Häradsrätt

Domstolshandlingar för år 1672 och år 1714 är inlagda. Himle häradsrätt omfattar socknarna Grimeton, Gödestad, Hunnestad, Lindberg, Nösslinge, Rolfstorp, Skällinge, Spannarp, Stamnared, Torpa, Träslöv, Tvååker samt Valinge

...till församlingssidorna
2022 mars - Kinds Häradsrätt

Sök i Kinds häradsrätts domböcker serie AIa (originalen) och i de renoverade domböckerna (kopior) för Kinds häradsrätt vid Göta Hovrätt, Advokatfiskalen för Älvsborgs län. Registret finns på http://www.kindsdombok.se är under utarbetande och omfattar för närvarande åren 1634-1710

...till församlingssidorna
2022 mars - Ortnamn Marks och Kinds Härad

Ortnamn har tillkommit för församlingarna Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered i Marks och Kinds härader. Utdrag ur böckerna om ortnamn i Älvsborgs län 1916-1919

...till församlingssidorna
2022 mars - Höks härad

Länk till ArkivDigitals avfotograferade Ledningsböcker i Höks härad för församlingarna Skummeslöv, Östra Karup, Hasslöv, Ysby, Våxtorp, Hishult, Knäred och Ränneslöv. För att kunna söka på ArkivDigital krävs deras abonnemang.

...till församlingssidorna
2022 mars - Färgaryd

“Gårdar och Torp i Färgaryd.” En inventering av socknens torp och gårdar och av de människor som bott på dessa

...till Färgaryds församling
2022 mars - Svartrå

“Rosengrens Gårdsgenealogi” Folket i Svartrå socken, en förteckning över alla, med undantag av tjänstefolk, som varit bofasta i Svartrå socken från slutet av 1600-talet till omkring år 1900

...till Svartrå församling
2022 mars - Rolfstorp

“Rosengrens Gårdsgenealogi” En sammanställning över folket i Rolfstorps socken från slutet av 1600-talet till omkring år 1900

...till Rolfstorp församling
2022 mars - Vessige

Gårdsgenealogi i Vessige Alfshög Hembygdsförening. Sedan några år tillbaka arbetar föreningen med att inventera och dokumentera torp och gårdar i byarna i Vessige och Alfshögs socknar

...till Vessige församling
2022 mars - Älvsåker

Personer och platser i Älvsåker med omnejd. På https://elsager.com kan du hitta personer med anknytning till främst Älvsåker, men även Lindome, Tölö, Fjärås samt Sätila socknar

...till Älvsåker församling

Nytt i höger spalt – för alla församlingar

2022 oktober -

Under rubriken “Information övrig” längst ner i den högra spalten på församlingssidorna samlar vi länkar och information om sådant som kan vara praktiskt att ha nära tillhands då du forskar. Senast tillagt är två länkningar till Statistikmyndigheten SCB. Här redovisas koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelning i församlingar samt Län och kommuner i kodnummerordning. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock tillhandahålla även den församlingsindelning som gällde fram till 2000-01-01. Det kan bland annat möjliggöra redovisning av tidsserier.

...till församlingssidorna
2022 september -

Centrala Soldatregistret är en ständigt växande databas f.n. innehållande omkring 500 000 poster med indelta soldater. En ovärderlig källa för oss släktforskare. Vi har lagt en länk på samtliga församlingssidor under rubriken “Databasen halländska båtsmän” så att du enkelt kan klicka dig dit när du behöver.

...till församlingssidorna
2022 juni - Amerikanska folkräkningen 1950

National Archives släppte den 1 april i år “The 1950 census records”. En stor nyhet för alla som släktforskar i USA som bör lyftas fram. Därför har vi lagt länken till folkräkningen 1950 på alla församlingssidor under rubriken “Databasen halländska emigranter” där vi tyckte den hör hemma. Klicka bara på “Länkar till databasen, film & fakta” så dyker den upp. …till församlingssidorna

2022 april - Riksarkivet - Sidregister mantalslängder i Halland

På samtliga församlingssidor finns nu länk till två nyttiga register på Riksarkivet. Det är “By- och gårdsnamn”, ett register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden. Samt “Sockenkataloger” ett register där man hittar en specifik by eller gård. För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto.

…till församlingssidorna

2022 mars - Databasen Hallands befolkning med kyrkoboksavskrifter uppdaterad den 9 mars

med ca 124 000 nya poster! Födda 672 209 poster, Vigda 179 622 poster, Döda 470 629 poster. Nu totalt över 1 322 000 poster!

...till Söksida kyrkoböcker
2022 mars - Databasen halländska emigranter uppdaterad den 9 mars

med 2 500 nya poster. Totalt 53 826 emigranter från 95 socknar i Halland i sökbart register 1850-1930.

...till Söksida emigrantregister
2022 mars - Databasen halländska båtsmän

Här har vi lagt in mer fakta om båtsmän samt en länk till ”Grill” på Riksarkivet. Grill innehåller uppgifter om boställen, rusthåll, rotar och mycket annat.  För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto.

...till församlingssidorna
2022 mars - Information övrig

Längst ner i den högra spalten på församlingssidorna under rubriken “Information övrig” samlar vi länkar och information om sådant som kan vara praktiskt att ha nära tillhands då du forskar. Senast tillagt är länkning till Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening, Svensk Lokalhistorisk Databas samt till Demografisk Databas Södra Sverige.

...till församlingssidorna