Frågor & Svar och några tips!
1.)
Bli medlem i Hallands Släktforskarförening ▷▷
Medlemskap i Hallands Släktforskarförening krävs för att kunna ansöka om inlogg till Medlemsportalen.
2.)
Bli användare – ansök om inlogg till Medlemsportalen ▷▷
Om du är medlem i Hallands Släktforskarförening men ännu inte registrerad i Medlemsportalen, ansök då först om inlogg till portalen.
Det är kostnadsfritt och en förmån för våra medlemmar.
3.)
Logga in på Medlemsportalen ▷▷
Som medlem i Hallands Släktforskarförening och registrerad i Medlemsportalen, kan du logga in!
Medlemsportalen är en värdefull resurs för forskning som innehåller ungefär en miljon uppgifter från Halland som kan vara viktiga för din släktforskning.
Ta till vara på denna resurs!

Hemsidan
– I begynnelsen fanns all information samlad på ett ställe, på Hallands Släktforskarförenings Hemsidahttps://www.hallandsslaktforskare.se ▷▷
Här fanns både släktforskarinformation och föreningsinformation, inklusive de allra första församlingssidorna.

Medlemsportalen
– För att erbjuda medlemmarna ytterligare värde, skapade föreningen Medlemsportalenhttps://befolkning.hallandsslaktforskare.se ▷▷

Församlingssidorna
– Sedan inleddes arbetet med att skapa en ny avdelning inom Medlemsportalen, som vi kallade Församlingssidorna.

Genom att samla all information församlingsvis på Medlemsportalen gjorde vi en betydande förbättring som medlemmarna uppskattade.
Men en utmaning kvarstod – informationen var nu spridd på flera ställen ibland med överlappning.
På Hemsidan, på Medlemsportalen och på Församlingssidorna.

Under hösten 2023 genomförde Hallands Släktforskarförening en omfattande enkät bland sina medlemmar. Syftet var att samla in synpunkter och förslag för framtida utveckling och förbättringar. Ett viktigt resultat av denna enkät var behovet av att göra föreningens webbplats och medlemsportal mer användarvänliga.

Nu har Församlingssidorna och Medlemsportalen smält samman till en enhet under namnet “Medlemsportalen” vilket skapar möjlighet för medlemmarna att centralt få tillgång till allt som rör släktforskning och dess stödfunktioner.

Samtidigt har allt som rör släktforskning flyttats till Medlemsportalen från föreningens Hemsida.
Föreningens hemsida fokuserar på att tillhandahålla relevant och uppdaterad information om föreningen själv. Detta syftar till att skapa en översiktlig plattform där besökare snabbt och lätt kan få tillgång till viktig föreningsrelaterad information utan krav på inloggning.

Sammanfattningsvis
– All information som rör föreningen finns på Hemsidan https://www.hallandsslaktforskare.se ▷▷
– Allt som rör släktforskning ligger på Medlemsportalen https://befolkning.hallandsslaktforskare.se ▷▷
– Och allt är Hallands Släktforskarförening!

När du loggar in på Medlemsportalen ska du vänta 1-2 sekunder efter att du bockat i rutan “Jag är inte en robot” och före du trycker på “Logga in på Medlemsportalen”. Då undviker du att räkna trafikljus, broar och dylikt.
– Börja med att söka på så få sökparametrar som möjligt.
– Lägg in fler sökparametrar efter hand, om du får för många träffar.
– Lägger du in någon sökparameter som inte finns, så blir det ingen träff.
– När du söker i en PDF-fil får du fram sökrutan längst upp till höger genom att trycka F3 eller Ctrl + F.
– För Mac trycker du cmd⌘ + F.