Tillbaka till Alla Församlingar
Klickbara Kartor
Härad - Kommun - Församling
Information om
Församlingssidorna
Bli medlem
Häradsindelning
Kommunindelning
Församlingskarta
Församlingssidor på Medlemsportalen
Nytt i Medlemsportalen

Sperlingsholm – arrendeförteckning över lägenheter (årtal okänt) samt Furejorden 1888.
Register över torp och lägenheter uppgifter från 1888 även med arrendatorernas namn och avgifter. Dokumentet som en fil nr:5 ca 20 Mb, eller uppdelad nr:1-4.