Sök i databasen arrendekontrakt
Hjälp & Info Arrendekontrakt
Handledningsfilm Sperlingsholm
Arrenden och uträkningar 1835
Arrendejournaler 1926-1929
Arrendeförteckning samt Furejorden 1888

ll

..
..


Register över torp och lägenheter uppgifter från 1888 även med arrendatorernas namn och avgifter.
Dokumentet som en fil nr:5 ca 20 Mb, eller uppdelad nr:1-4.