Hallands Landsbeskrivning Fjäre fögderi
Hallands Landsbeskrivning Varbergs fögderi
Hallands Landsbeskrivning Halmstads fögderi
Hallands Landsbeskrivning Laholms fögderi
Hallands Landsbeskrivning 1729 - alla
Fögderi och häradsindelning 1729
Om Hallands Landsbeskrivning 1729
Handledningsfilm Hallands Landsbeskrivning 1729
..

jjj

.

Fjäre fögderi – Fjäre härad

Fjäre fögderi – Viske härad