Sök i databasen arrendekontrakt
Hjälp & Info Arrendekontrakt
Handledningsfilm Sperlingsholm
Arrenden och uträkningar 1835
Arrendejournaler 1926-1929
Arrendeförteckning samt Furejorden 1888

ll

..
..


Sammanställning över inbetalda arrendeavgifter med uppgift om torpet eller fastighetens namn, arrendatorns namn samt arrendesumman.
Dokumentet som en fil nr:16 ca 132 Mb, eller uppdelad nr:1-15.