Tillbaka till Alla Församlingar
Klickbara Kartor
Härad - Kommun - Församling
Information om
Församlingssidorna
Bli medlem
Häradsindelning
Kommunindelning
Församlingskarta
Församlingssidor på Medlemsportalen
Nytt i Medlemsportalen

Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929
Sammanställning över inbetalda arrendeavgifter med uppgift om torpet eller fastighetens namn, arrendatorns namn samt arrendesumman. Dokumentet som en fil nr:16 ca 132 Mb, eller uppdelad nr:1-15.