Häradsindelning med karta
Kommunindelning med karta
Församlingskarta
..
..
..

Sperlingsholm – Arrendejournaler 1926-1929

Sammanställning över inbetalda arrendeavgifter med uppgift om torpet eller fastighetens namn, arrendatorns namn samt arrendesumman.
Dokumentet som en fil nr:16 ca 132 Mb, eller uppdelad nr:1-15.