Information unik för församlingen

Information om alla församlingar

Databasen Hallands Befolkning med kyrkoboksavskrifter (uppdaterad med 66 000 nya poster maj 2023)
Den normerade databasen ”Hallands Befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 699 577 poster, vigda 194 811 poster, döda 492 004 poster från ca 1680-1952. Totalt över 1 386 392 poster.
Länkar till databasen, film & fakta.
..
Sök i databasen Hallands Befolkning
Hjälp & Info kyrkoböcker
Handledningsfilm Hallands Befolkning
Historien om Hallands Befolkning
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
..
.
Databasen halländska emigranter
53 826 emigranter från 95 socknar i Halland registrerade från husförhör och flyttlängder för perioden 1850-1930.
Länkar till databasen, film & fakta.
..
Sök i databasen med halländska emigranter
Hjälp & Info Emigrantregister
Handledningsfilm halländska emigranter
Amerikanska folkräkningen 1950
Länktips om emigration
..

ll

Databasen halländska båtsmän
Alla kända rotebåtsmän från Södra/Norra Hallands båtsmanskompani finns med i databasen. Båtsmansregister Halland innehåller ca 6.000 båtsmän.
Länkar till databasen, film & fakta.
..
Sök i databasen med halländska båtsmän
Hjälp & Info halländska båtsmän
Handledningsfilm halländska båtsmän
Halländska båtsmän avlidna i Karlskrona
Mer fakta om båtsmän
Indelningsverket (Grill) Riksarkivet
Centrala Soldatregistret
..

jjj

jjj

Databasen halländska bouppteckningar
Person och ortnamnsregister för bouppteckningar från Halland. Dataregistrering av befintligt register från Landsarkivet i Lund. Bouppteckningsregister 1671-1850, innehåller ca 140.000 personer.
Länkar till databasen, film & fakta.
..
Sök i databasen med halländska bouppteckningar
Hjälp & Info Bouppteckningsregister
Handledningsfilm halländska bouppteckningar
l
..
Databasen halländska antavlor
Här finns över 200 antavlor från Halland som är sökbara på församling och gårdsnamn.
Länkar till databasen, film & fakta.
..
Sök i databasen med halländska antavlor
Hjälp & Info Antavlor
Handledningsfilm halländska antavlor
Titta i ortsregistret till boken 50 Antavlor
l
..
Sperlingsholm är ett av de stora godsen som ligger i Halmstads närhet och dess ägor omfattade mycket av det som idag är Halmstads tätort.

Genom dessa dokument kan man få en mycket bra bild av hur livet tedde sig för många torpare och bönder som arrenderade mark och fastigheter av godset.

Innehåller fotograferade handlingar som rör delar av Sperlingsholms gods och dess gårdsarkiv från 1600-talets senare del fram till första delen av 1900-talet. Äldre brev och kartor från 1600-talet. Arrendekontrakt för torpare och bönder, ca 2200 sidor från 1780-1930. Bondekontrakt, ca 500 sidor från början av 1800-talet. Personregister anställda från runt 1820. Löneböcker från 1920-1950.

Församlingar som berörs är Breared, Enslöv, Getinge, Halmstad, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Söndrum, Torup, Trönninge, Tönnersjö samt Övraby.
Länkar till databasen, film & fakta.

..

Sök i databasen arrendekontrakt
Hjälp & Info Arrendekontrakt
Handledningsfilm Sperlingsholm
Arrenden och uträkningar 1835
Arrendejournaler 1926-1929
Arrendeförteckning samt Furejorden 1888

ll

..
..

 

Förteckning över personer som var skyldiga att betala mantalspengar. Mantalslängden upptog alla mantalsskrivnas namn, adress, yrke m.m.
Länkar till digitalfotograferade mantalslängder finns församlingsvis under respektive församling.

..

Kolumnförklaringar till mantalslängderna
Handledningsfilm Mantalslängderna

jjj

Himle häradsrätt (N) AIa:1 (1667-1670) samt Himle häradsrätt (N) AIa:2 (1670-1675). Himle häradsrätt omfattar socknarna Grimeton, Gödestad, Hunnestad, Lindberg, Nösslinge, Rolfstorp, Skällinge, Spannarp, Stamnared, Torpa, Träslöv, Tvååker samt Valinge.
Länk till avskrifter finns under dessa församlingars sidor samt härunder.

..

Himle Häradsrätt
jjj
Medlemstidningen Hallandsfarares Information. Sök, läs, ladda ner och skriv ut – från 1986 till idag!
Använd det nya Artikelregistret för att snabbt hitta det du söker när du redan har information om författaren, innehållet eller tidpunkten.

..

Hallandsfarares Information från 1986 till idag
Sök i Artikelregistret från 1986 till idag
Sök i Innehållet från 1986 till idag
Handledningsfilm Hallandsfarares Information

ll

Halland blev svenskt under trettio år, genom uppgörelsen vid freden i Brömsebro 1645 och permanent svenskt genom freden i Roskilde 1658. Dessförinnan var Halland danskt.
Ta del av information om Rigsarkivets källor, få vägledning i användningen av danska jordeböcker och mantalslängder, utforska Torbjörn Nilssons informativa skrift med begreppsförklaringar som ger dig snabbare tillgång till materialet och upptäck kartor över områdesindelningar.
Följ länkar till arkiv och andra resurser för att utforska Hallands danska period.

..

Halland under dansktiden
l
Sök på en gård i by- och gårdsregistret och få fram vilken sida gården finns på i alla husförhörslängder.
Sockenkatalogen är samma register uppdelat församlingsvis i pdf-filer. För att kunna söka på Riksarkivet krävs ett kostnadsfritt användarkonto.

..

By- och gårdsregister Hallands län
Sockenkataloger Hallands län
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Hallands Landsbeskrivning 1729 är en nära 4000 sidor lång systematisk redogörelse för gårdar på den halländska landsbygden. För varje socken lämnas dessutom en kort allmän beskrivning.
De fyra originalvolymerna ingår i Hallands landskontors arkiv och förvaras i Lunds landsarkiv.
Böckerna har digitaliserats församlingsvis och finns under respektive församling samt från dessa länkar.

..

Hallands Landsbeskrivning Fjäre fögderi
Hallands Landsbeskrivning Varbergs fögderi
Hallands Landsbeskrivning Halmstads fögderi
Hallands Landsbeskrivning Laholms fögderi
Hallands Landsbeskrivning 1729 - alla
Fögderi och häradsindelning 1729
Om Hallands Landsbeskrivning 1729
Handledningsfilm Hallands Landsbeskrivning 1729
..

jjj

.
Länkar med historik över gårdar och släkter finns under respektive församling.

..

Bokverk med avfotograferade gårdar med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande.
Länkar till bokverken i sin helhet finns nedan.
Länkar till Gods och gårdar finns församlingsvis under respektive församling.

.

 
Gods och gårdar 1939 Halland
Gods och gårdar 1943 halländska förs. i Jönk. län
Gods och gårdar 1945 Halland
Sv. bebyggelse 1948 Halland
Sv. bebyggelse 1951 halländska förs. i Älvsb. län
Hallands bebyggelse 1964

ll

l

l

Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan efter mestadels otryckta källor sammanfört av C.W. Skarstedt. Utdrag över kyrkoherdar finns församlingsvis under respektive församling.

..

 

Länktips Arkiv
Kyrkoarkiv på Arkiv Digital
Riksarkivet - Digitala Forskarsalen
Riksarkivet - Nationell Arkivdatabas (NAD)

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Forskartips
Handledning & Presentationsfilmer
Källor
Latin för släktforskare
Läshjälp
Register Landshövdingeberättelser
..

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

ll

ll

ll

Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Arkiv
Bild & Ljud
Databaser
Emigration
Halland på Internet
Halland under dansktiden
Hallands gränstrakter
Svenska släktforskningssidor
Våra nordiska grannländer

ll

..
.
.
.

.

.
.
.
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Demografisk Databas Södra Sverige
Svensk Lokalhistorisk Databas
SCB Kyrkans indelning i församlingar
SCB Län och kommuner i kodnummerordning

d

..

a

a

Riksarkivet generalkarta Halland
Riksarkivet detaljkarta Halland
Riksarkivet Geometrisk jordebok
Riksarkivet Sv. Topografiska kartor
SCB Atlas över rikets indelning

a