Under 1640-talet uppmanade den danske kungen Christian IV prästerna i Danmark att börja föra register över invånarna i församlingarna. Detta initiativ ledde till att det i Skåne finns cirka 25 församlingar med kyrkoböcker som sträcker sig tillbaka till 1640-talet. Det är ett värdefullt historiskt arkivmaterial som ger inblick i människors liv och händelser under den tiden.

Av den anledningen är det synd att Halland blev svenskt 1645, vilket hindrade att vi har motsvarande kyrkoböcker från den perioden. Om Halland hade förblivit en del av Danmark, skulle vi förmodligen ha haft tillgång till ännu äldre kyrkoböcker. Trots det finns det en ljusglimt för forskare och historieentusiaster. Många av de intressanta källorna från Rigsarkivet i Köpenhamn har blivit digitaliserade och finns tillgängliga på nätet. Materialet består bl.a. av räkenskaper, jordeböcker, skattelängder och korrespondens från de tre halländska lenen, Varberg, Halmstad och Laholm.

Här har vi samlat information om framför allt källorna på Rigsarkivet men även andra ingångar till Hallands danska tid, kartor över lens- och häradsindelningen, samt andra nyttiga länkar in i danska och svenska arkiv för att underlätta för er som är intresserade av att utforska och dra nytta av dessa resurser.

Vägledning

Vägledning

Vägledning

Vägledning

Vägledning

Vägledning

Vägledning

Arkiv

Arkiv

A - Regnskaber

B - Jordebøger

C - Extraskattemandtaller

D - Kvittanciarumsbilag

Arkiv

Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag (1551-1660)

Kancelliets brevbøger, navneregister (1551 – 1660)

Kancelliets brevbøger, sagregister (1551 – 1660)

Kancelliets brevbøger, stedregister (1646 – 1660)

Arkiv

Herredagsdombøger

Registrering i Seddelregistratur 21

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Regnskaber 1559-1660, Byfogedregnskaber

Regnskaber 1559-1660, Ekstraskatteregnskaber

Regnskaber 1559-1660, Bygningsregnskaber

Fortærings- og rejseregnskaber

Regnskaber 1559-1660, Toldregnskaber

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Databas

Kartor

Kartor

Kartor

Kartor

Kartor

Kartor

Kartor

Forum