Om Församlingssidorna på Medlemsportalen

Församlingssidorna på Medlemsportalen.

Församlingssidorna på Medlemsportalen
Församlingssidorna på Medlemsportalen – den självklara startpunkten för alla halländska släktforskare! Dessa sidor erbjuder en unik resurs för dig som är intresserad av att fördjupa dig i Hallands olika församlingar.

Under 2021-2022 startade arbetet med en ny avdelning i Medlemsportalen som vi kallar Församlingssidorna. Det finns en sida för var och en av församlingarna i Halland och vi hoppas att församlingssidan kommer att bli den sida man utgår ifrån när man skall forska på en församling.

På Församlingssidorna har vi noggrant sammanställt all specifik information för varje enskild församling plus all relevant information från Medlemsportalen, för just den församlingen.

Här finns ingångarna till alla våra databaser med kyrkoboksregister, båtsmän, emigranter, bouppteckningar, antavlor och arrendekontrakt samt flertalet andra källor, tillhands som praktiska pdf-filer.

Klicka på din församling och du får direkt tillgång till allt material som vi samlat om just den församlingen – på ett och samma ställe, tillsammans med all relevant information från Medlemsportalen som är relaterad till just den församlingen.

För att söka i en öppnad PDF-fil använder du “Ctrl + F” eller “F3“. För Mac trycker du “Cmd⌘ + F“.

På Församlingssidan presenteras innehållet i två kolumner.

Information unik för församlingen

  • I vänstra kolumnen under “Information unik för församlingen” har vi sammanställt all specifik plus all relevant information från Medlemsportalen, för just denna församlingen. Det gör det enklare om du bara vill fokusera på en församling.

Information om alla församlingar

  • I högra kolumnen under “Information om alla församlingar” finns allt som är gemensamt för alla församlingar, databaser, register och all övrig information. Allt lätt tillgängligt.

Lite av innehållet:

Ortnamnen.
Utdrag ur böckerna om Ortnamnen i Hallands län 1948-1980 utgiven av Ortnamnsarkivet i Uppsala. För respektive församling finns länkar till böckerna som publicerats av ortnamnarkivet. Dessa har digitaliserats och sorterats efter församling.

Hallands landsbeskrivning 1729.
Hallands Landsbeskrivning 1729 är en nära 4000 sidor lång systematisk redogörelse för gårdar på den halländska landsbygden. För varje socken lämnas dessutom en kort allmän beskrivning. De fyra originalvolymerna ingår i Hallands landskontors arkiv och förvaras i Lunds landsarkiv.
Böckerna har blivit återdigitaliserade och vi är glada att kunna presentera den kompletta Hallands Landsbeskrivning 1729, denna gång med utmärkt läsbarhet. Du finner Hallands Landsbeskrivning 1729 för respektive församling i vänster kolumn, samt i sin helhet i höger kolumn.

Skarstedts Herdaminne.
Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan efter mestadels otryckta källor sammanfört av C.W. Skarstedt. De halländska församlingarna i denna bok är digitaliserade och tillgängliga från församlingssidorna. Herdaminnet innehåller personuppgifter för församlingarnas kyrkoherdar och pastorer.

Mantalslängder.
Förteckning över personer som var skyldiga att betala mantalspengar. Mantalslängden upptog alla mantalsskrivnas namn, adress, yrke m.m. 2003 lät Hallands Släktforskarförening digitalfotografera alla vid den tiden kända mantalslängder för Halland som finns på Landsarkivet i Lund. Länkar till digitalfotograferade mantalslängder finns församlingsvis under respektive församling.

Dessa sidor har vi lagt ned mycket arbete på för vi ser att skattelängderna är till god hjälp när man skall släktforska där det inte finns husförhörslängder och det är en källa som behöver göras enklare åtkomlig. Mantalslängderna upprättades i flera exemplar och de mantalslängder som är tillgängliga på Medlemsportalen som pdf-filer är de som finns på Landsarkivet i Lund. I de fall något år saknas har vi kompletterat med länkar till SVAR och ArkivDigital, om det finns där. Vi hoppas att vi med detta arbete kommer att få fler att börja använda mantalslängderna i sin släktforskning.

För att titta på mantalslängder på Arkiv Digital krävs ett abonnemang medan mantalslängderna på SVAR är fritt tillgängliga.

Mantalslängderna arkiverades i flera exemplar och det kan därför skilja sig mellan vilka år som finns på SVAR (fotograferat på Riksarkivet) och på Arkiv Digital (främst fotograferat på Landsarkivet i Lund).

Ledningsböckerna.
En grafik över ägoförändringar på fastigheter cirka 1880–1950. Dessa böcker finns dock inte för alla församlingar i Halland.

Gods och gårdar.
Bokverk med avfotograferade gårdar och med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande. Dessa är uppdelade församlingsvis och man når dem via församlingssidorna.

På församlingssidorna finns en del annan information som vi sammanställt från andra delar av Medlemsportalen.

Sven Johansson