Tillbaka till Alla Församlingar
Klickbara Kartor
Härad - Kommun - Församling
Information om
Församlingssidorna
Bli medlem
Häradsindelning
Kommunindelning
Församlingskarta
Församlingssidor på Medlemsportalen
Nytt i Medlemsportalen

Församlingssidorna på Medlemsportalen
Under 2021-2022 har vi arbetat med en ny avdelning i Medlemsportalen som vi kallar Församlingssidorna. Det finns en sida för var och en av församlingarna i Halland och vi hoppas att församlingssidan kommer att bli den sida man utgår ifrån när man skall forska på en församling.

Vi skall samla all information som finns om församlingarna i Halland på en egen sida.
Där finns länkar till våra databaser med kyrkoboksregister, båtsmän, emigranter, bouppteckningar och antavlor samt även en del annan nyttig information. Dessutom finns där ett flertal källor som vi tillgängliggjort som pdf-filer.

För att söka i en öppnad PDF-fil använder du “Ctrl + F” eller “F3“. För Mac trycker du “Cmd⌘ + F“.

Klicka på din församling och du får direkt tillgång till allt material som vi samlat om just den församlingen – på ett och samma ställe. En förutsättning för att se allt är att du är medlem i Hallands Släktforskarförening och inloggad i Medlemsportalen – en Medlemsförmån.
Är du ännu inte medlem? Börja med att Bli medlem i Hallands Släktforskarförening
Är du medlem och vill kunna logga in i Medlemsportalen? Registrera dig och Bli användare i Medlemsportalen – en Medlemsförmån!

Lite av innehållet:

Ortnamnen.
För respektive församling finns det länkar till böckerna som givits ut av ortnamnarkivet. Dessa har digitaliserats och blivit uppdelade församlingsvis.

Hallands landsbeskrivning 1729.
Denna unika källa har renskrivits av Sperling Bengtsson och dessa böcker är digitaliserade församlingsvis och åtkomliga från församlingssidorna.

Skarstedts Herdaminne.
De halländska församlingarna i denna bok är digitaliserade och tillgängliga från församlingssidorna. Herdaminnet innehåller personuppgifter för församlingarnas kyrkoherdar och pastorer.

Mantalslängder.
Dessa sidor har vi lagt ned mycket arbete på för vi ser att skattelängderna är till god hjälp när man skall släktforska där det inte finns husförhörslängder och det är en källa som behöver göras enklare åtkomlig. Mantalslängderna upprättades i flera exemplar och de mantalslängder som är tillgängliga på Medlemsportalen som pdf-filer är de som finns på Landsarkivet i Lund. I de fall något år saknas har vi kompletterat med länkar till SVAR och ArkivDigital, om det finns där. Vi hoppas att vi med detta arbete kommer att få fler att börja använda mantalslängderna i sin släktforskning.

Ledningsböckerna.
En grafik över ägoförändringar på fastigheter cirka 1880–1950. Dessa böcker finns dock inte för alla församlingar i Halland.

Gods och Gårdar 1939, 1945 och 1948.
Tre bokverk med avfotograferade gårdar och med information om gårdarnas areal, hur gården brukas samt ägare och familjeförhållande. Dessa är uppdelade församlingsvis och man når dem via församlingssidorna.

På församlingssidorna finns en del annan information som vi sammanställt från andra delar av Medlemsportalen.

Sven Johansson