Medlemskap i Hallands Släktforskarförening krävs för att kunna ansöka om inlogg i Medlemsportalen.

Sök efter Hallänningar mellan 1680 till 1952 – Avskrifter från Hallands kyrkböcker  med hundratusentals poster – Födelse- och dödsnotiser samt vigslar.

Sök efter Hallänningar mellan 1641 till 1899 – Avskrifter från Hallands Bouppteckningsregister med drygt hundratusen poster.

Födelsenotiser: 699 577 st. Vigselnotiser: 194 811 st. Dödsnotiser: 492 004 st. Bouppteckningar: 139 512 st. Emigranter: 53 826 st.

Medlemsportalen är Din Medlemsförmån!

Är du ännu inte medlem i Hallands Släktforskarförening och önskar åtkomst till Medlemsportalen?
Börja med att bli medlem!

Är du medlem i Hallands Släktforskarförening men ännu inte ansökt om inlogg i Medlemsportalen? Ansök om inlogg!

Är du medlem i Hallands Släktforskarförening och fått inlogg i Medlemsportalen?
Då kan du Logga in!