Forskartips
Handledning & Presentationsfilmer
Källor
Latin för släktforskare
Läshjälp
Register Landshövdingeberättelser
..

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

ll

ll

ll

Anders 1635
Andersen 1635
Bendt 1635
Biugh 1643
Biugh 1643
Biugg 1646
Biuggsädh 1646
Boell och Husmend 1636
Bundesen 1636
Bönder 1636
Börre 1636
Dens 1641
Drenge för heel Lön 1636
Elftur 1643
Egetange 1636
Egetange 1635
Elis 1636
Eluff 1635
Eluff 1636
Erlandsen 1636
Feste 1635
Festebönder 1636
Festegaarde 1636
Fougdegiesterj 1646
Fröslia 1635
Fåår medh lådh 1646
Giesterjhaffre 1646
gregersen 1636
Gregersen 1635
Gåås 1646
Haagen 1636
Haagen 1635
Haffre 1646
Hafresädh 1646
half 1643
Hans 1635
Herregiesterj 1646
Homble 1643
Homell 1643
hoos 1643
Höödh 1646
Hönns 1646
Iffuer 1636
Indester 1636
Indester 1636
Ingick 1641
Jens 1635
Jensen 1636
Jensen 1636
Kiöde 1643
Knud 1636
Knud 1635
Knudsen 1635
Lamb medh Ull 1646
Lasson 1635
Linsegarn 1646
Löffuerdagen 1641
Malt 1643
Mandagen 1641
medag 1641
Miöhll 1646
Morgen 1641
Morten 1636
Nemblig 1643
Nielsen 1635
Nielsen 1635
Odde 1635
Olsenn 1635
Oluff 1635
Oxe Kiödt 1643
Oxer 1643
Peder 1635
Persen 1636
Poffuel 1636
Pouel 1635
Prestegad 1636
Rough 1643
Rough 1643
Roghsädh 1646
Schattebönder 1635
Skattebönder 1635
Skattebönder 1636
Skattegaarde 1636
Sogen 1635
Sommar weedh 1646
Staffen 1635
Steen 1636
Suendsen 1636
Thorup 1635
thill 1643
Thorsdag 1641
till 1643
Tore 1636
Torup 1635
Tönder 1643
Tör 1643
Udgifuen 1643
Uggen (veckan) 1641
Welb 1643
Wilsherrett 1636
Winter weedh 1646
Yr 1636
Siffror
2
3
7
18
22
27
33