Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Getinge socken omges av bergsområden i väster och öster, med en flack slättbygd däremellan, som delas av Suseån.
De tre dominerande dragen i det halländska landskapet är kusten, slättbygden och skogsbygden. Getinge socken ligger i övergången mellan slättbygd och skogsbygd. Landskapet genomflytes av Suseån, som har två källflöden. Det ena från Slättåkradalen ut på låglandet i en vid båge mot nordväst, nära Kvibille.
Det andra längre åt nordväst, vid Mostorp. Åns växlande vattenföring var länge ett allvarligt problem p. g. a. att omgivningarna översvämmades vid större nederbördsmängder.

Det berättas att år 1925, när en man vid namn Carl Steen kom från Skåne för att titta på den mekaniska verkstaden och gjuteriet som då var till salu, svämmade Suseån över. Carl Steen visste inte då att det var en översvämning, han såg ju ingen å. Efter en dag reste han hem och berättade för sin fru att ”det var ett vackert samhälle som låg runt en liten sjö. När familjen Steen efter någon vecka återkom till Getinge fanns där ingen sjö, då fanns där en å. Genom rättning av Suseån 1956-59 har översvämningarna minskat betydligt. Man kan dela upp Getinge socken i kyrkbyn ett område vid Getinge kyrka, och ett stations- och industriområde vid järnvägen med lantgården Brogård mitt i.

Gårdarna Eskilstorp och Yttergård var gräns mot Rävinge socken, Fröllinge gods med stora domäner var gräns mot Rävinge, Kvibille och Slättåkra. Hönryd, Vearp, Uppnora Vägbro och Mostorp var gräns öster och norr ut mot Asige och Slöinge. Västerut var det Stora Berg, Öringe, Stålarp och Hörsås som var sockengräns.

I nuvarande Getinge kyrka ingår murverk från en medeltidskyrka daterad till 1100-talet.
På kyrkogården finns en unik gravvård som sattes upp 1885 på torparen Karl Jonassons grav. Stenen är en meteor som föll ned vid Vallanäs i mitten av 1870-talet och Karl Jonasson var åsyna vittne till händelsen och då bestämde han att den skulle pryda hans grav.

På gården Getinge 5:23 som uppfördes år 1884 och ligger strax norr om kyrkan fanns samhällets första poststation (åren 1874-86) med stall för postdiligensen. Där fanns också skjutsstation fram till år 1906 då hotellet vid stationen tog över. Ortens första affär startades i detta hus och fanns kvar till stationssamhället började byggas ut.

Ar 1886 var ett märkesår för Getinge, då kom järnvägen att gå genom samhället. Den 19 september 1886 var det invigning av järnvägen mellan Halmstad och Varberg. Kung Oscar II och hans tre söner Gustaf, Oscar och Eugen var närvarande.

Bild: Första poststationen i Getinge låg i samma byggnad som ortens första affär, strax intill kyrkan.

Med Järnvägen kom så industrier att byggas, först ut var det Getinge Gjuteri, därefter byggde och startade Olander Larsson Hallands Frökontor och Getinge Tegelbruk. Samme man startade något senare Getinge Nya Mekaniska Verkstad och då kom gjuteriet att ingå i detta.

Alltsedan dess har Getinge varit ett industrisamhälle som har byggts ut på olika håll och inom många olika branscher och i dag finns det ett väl utbyggt industri och affärsnät.
Getinge är i dag ett namn på världskartan – känt för produkter från Getinge AB.
Av all denna verksamhet har det växt fram ett behov av bostäder till alla de anställda samt andra samhällsnyttiga institutioner.

Getinge kommun hade duktiga och framsynta kommunalmän och Getinge var första landsortskommun som centraliserade kommunförvaltningen, detta skedde redan i början av 1940-talet. Det byggdes egna hem, hyresfastigheter, medborgarehus med biograf samt tandläkare och doktor kom att placeras i samhället.

1952 kom Rävinge socken/kommun att sammanslås med Getinge. Med Get från Getinge och Inge från Rävinge blev namnet Getinge. Kommunen fortsatte att utvecklas och skola, barnavården och åldringsvården byggdes ut. Det var en blomstrande kommun som med något tunga steg gick in i storkommunen Halmstad den I januari 1974.

Hembygdsföreningen

Den bildades den l8 september 1973 och fick en mycket god start. Det kändes som ett behov av att, tillsammans i en förening kunna skydda och bevara vad som fanns i bygden. I första paragrafen i hembygdsföreningens stadgar står det: ändamålet är att inom Getinge och Rävinge socknar slå vakt om bygdens kulturarv och att alla invånare skall ges hemkänsla i orten.

 

Behovet av en hembygdsgård växte sig allt starkare och efter förhandlingar med kommunen som ägare till Brogård, blev det klart med hyreskontrakt. Invigningen av Brogård till hembygds- gård skedde midsommardagen 1975. Brogård är den stamfastighet i Getinges historia, vars mark har styckats upp till tomter för samhällets utbyggnad. Framhuslängan/boningshuset är byggd på 1850-talet, tillbyggd på 1920-talet samt renoverad under senare tid.

Som hembygdsgård är Brogård mittpunkten i allt hembygdsarbetet. Den är möblerad med inventarier av olika slag och olika åldrar, allt skänkt av folket i Getinge och Rävinge. Gården är inredd så att den påminner om ett äldre boningshus. Detta ger en enorm hem- känsla. Hembygdsföreningen önskar att Brogård som hembygdsgård skall vara ett kulturellt centrum, där alla känner sig hemma både nu och i framtiden.

Bild: Hembygdsgården Brogård