Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Utställningar från Släktforskardagarna

Släktforskardagarna är årets stora händelse i släktforskarvärlden. Hallands Släktforskarförening – tidigare Hallands Genealogiska förening – har varje år deltagit på dessa. Inför dessa arrangemang tog föreningen under ett antal år fram planscher med släktuppgifter på kända hallänningar. Dessa planscher har nu fotograferats av och publiceras här nedan.

Klicka på respektive bild för att även se den som PDF.

Sperling Bengtsson

Sjöman, målare, släkt- och hembygdsforskare.
En första plansch på Sperling Bengtsson togs fram 1997 till Släktforskardagarna i Helsingborg, då Sperling fick mottaga Viktor Örnbergs pris. Denna omgjorda del gjordes 2007. Båda skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Rudolf Petersson

Konstnären Rudolf Petersson som skapade 91:an Karlsson. Planschen på Rudolf Petersson togs fram till Släktforskardagarna i Falköping 2009. Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Charlotte Lindgren

Präster i Vessige och Askome

Planschen på präster i Vessige och Askome har troligtvis gjorts av Charlotte Lindgren.

Pehr Osbeck

Skeppsprästen och Linnélärjungen som slutade som kyrkoherde vid Hallandsåsen. Släktuppgifterna på Pehr Osbeck har sammanställts av Barbro Maijgren. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Olof von Dalin

Prästson från Halland med anor från Småland och Västergötland.Planscherna på Olof von Dalin togs fram till Släktforskardagarna i Jönköping 1998. Släktuppgifterna har samlats ihop av Evelyn Hardenmark. Skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Lasse Dahlqvist

Vissångare och kompositör. Släktuppgifterna på Lasse Dahlqvist har tagits fram av Ivar Larsson och sammanställts av Barbro Maijgren. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Käthe Norborg

Lärarinna vid Flickskolan i Halmstad, vars stora intresse var att teckna och måla. Planscherna på Käthe Norborg togs fram till Släktforskardagarna i Linköping år 2000. Släktutredningen har troligtvis gjorts av Rolf Ekelund. Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren.

Joakim Severinsson

Skeppsbyggmästare, ansvarig bl a för bygget av Ostindiefararen Götheborg III. Planscherna på Joakim Severinsson togs fram till Släktforskardagarna i Göteborg 2005. Släktutredningen har gjorts av Arne Severinsson och Evelyn Hardenmark. Skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Ingemund Bengtsson

Cykelfabriksarbetaren som blev jordbruksminister, arbetsmarknadsminister och talman. Planscherna på Ingemund Bengtsson togs fram till Släktforskardagarna i Ronneby 2003. Släktutredningen har gjorts av Ivar Larsson. Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren. En senare skärm har gjorts av Barbro Maijgren år 2012.

Ingemund Bengtsson

Halmstadgruppen

Sextetten som aldrig sprängdes. Sven Jonsson, Stellan Mörner, Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olsson och Esaias Thorén. Planscherna på Halmstadgruppen gjordes till släktforskardagarna i Karlstad 1999.

Halmstadgruppen

Sven Jonsson:
Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Halmstadgruppen

Stellan Mörner:
Evelyn Hardenmark har sammanställt uppgifterna. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Halmstadgruppen

Waldemar Lorentsson:
Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson, Yvonne Fries och Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Halmstadgruppen

Axel och Erik Olsson:
Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson och Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Halmstadgruppen

Esaias Thorén:
Släktutredningen har gjorts av Ingrid Thorén (en svägerska). Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Göran ”Ge-Kås” Karlsson

Göran Karlsson som 1963 grundade Hallands mest besökta turistmål. Planscherna på Göran ”Ge-Kås” Karlsson togs fram till Släktforskardagarna i Borås 2001. Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Gustaf Sperling Meuller

Stamtavla och antavla med fyrvaktaren Gustaf Sperling Meuller som proband. Planschen på Gustaf Sperling Meuller gjordes troligen på 1980-talet. Släktutredningen har gjorts av Sperling Bengtsson. Släktträdet är ritat av konstnär och skulptör Erik Nilsson, Harplinge.

Erik Rasmusson

Direktör vid AB Tetra-Pak, författare och hedersdoktor. Planschen på Erik Rasmusson togs fram till Hallands Släktforskarförenings 30-årsjubileum i Varberg 2012. Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Bröderna Gathenhielm

Bröderna Lars och Christian Gathe, som tillhörde en gammal skeppssläkt i Onsala, adlades Gathenhielm 1715. Släktutredningen har gjorts av Kerstin Jörsell.

Birger Svensson

Grundare av Monark-koncernen. Planscherna på Birger Svensson togs fram till Hallands Släktforskarförenings 30-årsjubileum i Varberg 2012. Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Beda Hallberg

Majblommans skapare. Planschen på Beda Hallberg togs fram till Släktforskardagarna i Linköping år 2000. Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Charlotte Lindgren. Beda Hallbergs antavla finns också med i ”50 halländska antavlor nr 41” i vår Medlemsportal.

Rolf H Ekelund

Antavla i tio generationer över släkten Ekelund från Kinna och släkten Edgren från Ljungsarp. Rolf H Ekelund har gjort släktutredningen och skänkt planschen till Hallands Släktforskarförening (tidigare Hallands Genealogiska Förening).

Alf Ahlberg

Fil dr, rektor, författare och folkbildare Alf Ahlberg. Planscherna på Alf Ahlberg togs fram till Släktforskardagarna i Borlänge 2002. Släktutredningen har gjorts av Brita Rendahl, Kerstin Ahlberg och Olle Zachrisson. Skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Alf Ahlberg

Astrid Pettersson

Romanförfattare och bygdeskildrare med rötter i Älvsåker och Tölö socknar. Planschen på Astrid Pettersson togs fram till Släktforskardagarna i Linköping 2000. Släktutredningen har sammanställts och kompletterats av Evelyn Hardenmark. Skärmen har gjorts av Charlotte Lindgren.