Sök i databasen med halländska båtsmän
Hjälp & Info halländska båtsmän
Handledningsfilm halländska båtsmän
Halländska båtsmän avlidna i Karlskrona
Mer fakta om båtsmän
Indelningsverket (Grill) Riksarkivet
Centrala Soldatregistret
..

jjj

jjj

Båtsmän i Halland

Båtsmän i Halland

De flesta som har sina anor i Halland brukar komma i kontakt med rotebåtsmännen. Dessa var inom flottan motsvarigheten till de indelta soldaterna. 1726 uppsattes de halländska regementena. Det norra båtsmanskompaniet sträcker sig ner till Faurås härad och Köinge och från Morup och söder över tar det södra kompaniet vid.

Båtsmännen i en rote har i allmänhet samma namn. Namnet är alltså knutet till roten. Sålunda heter t. ex. båtsmannen i Nr 204 Axtorna rote i Köinge Liljensten med något varierande stavning. Detta kan ge upphov till vissa problem. Det är lätt att komma fel när man forskar eftersom två båtsmän som finns ganska nära i tid kan ha exakt samma namn. Ofta får vi inte reda på båtsmannens patronymikon i kyrkoböckerna och det bli följaktligen svårt att följa detta led bakåt. Däremot kan detta namn ofta återfinnas i någon mönstringsrulla. Mer om dessa nedan.

Som exempel kan jag nämna att för en av mina förfäder Anders Liljensten så har jag ej funnit hans patronymikon i någon kyrkobok, däremot fick jag i en mönstringsrulla för 1766 reda på att han hette Börjesson och var född i Västergötland och 16 år gammal. Tyvärr är det vanligt att man endast får reda på i vilket landskap båtsmannen är född.

Ytterligare ett problem kan det vara att finna var båtsmannen blivit av när han försvinner från kyrkoböckerna. Ibland har han dött i någon annan församling och finns då inte införd i hemsocknens dödbok. Detta hände med min Anders som jag fann död i Karlskrona Amiralitetsförsamling. Om halländska båtsmän som dött i Karlskrona 1774-1809 har jag skrivit i Hallandsfararens Information nr 25 och 26, 1994 och nr 28, 1995. Båtsmännen kan alltså med ledning av namnet spåras till rätt rote. Tänk dock på att båtsmannen inte nödvändigtvis måste bo i den rote han tjänar. Han kan påträffas i en helt annan socken.

Det förekommer också, speciellt i krigstid reservbåtsmän med andra namn. Det finns också enrollerade båtsmän och stadsbåtsmän. Av det sistnämnda slaget fanns sedan 1682 20 stycken i Halland. Dessa vakanssattes dock redan 1748. Marinens rullor finns i stor utsträckning filmade av SVAR och du kan beställa dessa på gängse sätt. Gå till biblioteket eller leta på Internet upp den av SVAR:s kataloger som heter MILITARIA. I den finner du under fliken 3.6 Marinens rullor, Båtsmanshållet Serie IV. Norra Hallands kompani 1735-1909 spridda år och södra Hallands likaledes från 1735-1909 .