Sök i databasen med halländska båtsmän
Hjälp & Info halländska båtsmän
Handledningsfilm halländska båtsmän
Halländska båtsmän avlidna i Karlskrona
Mer fakta om båtsmän
Indelningsverket (Grill) Riksarkivet
Centrala Soldatregistret
..

jjj

jjj

Avlidna personer vid Riksänkedrottningens livregemente till häst 1710-1716

Avlidna personer vid Riksänkedrottningens livregemente till häst 1710-1716

Härom veckan blev jag uppmärksammad på en bok där det bl. a. omnämndes ett antal ryttare från Halland som stupat i olika slag i början av 1700-talet. Boken eller böckerna var del 1 och 2 av Kungl. Bohusläns Regemente och dess hembygd. En källa som man inte i första taget väljer att konsultera i jakten på halländska anor. Namnen på de här ryttarna vill jag gärna delge läsekretsen eftersom det ibland kan vara svårt att i dödböckerna finna anteckningar om personer som dött utanför sin hemsocken.

Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710

Överbefälhavaren Magnus Stenbock rapporterar den 5-6 mars att i Ascheberska regementet stupade 1 officer, 4 underofficerare och 48 meniga ryttare. Senare rullor upptar ytterligare 2 underofficerare och 14 ryttare som döda.

Halländska skvadronen, Överstelöjtnantens kompani
Ryttare Nr:
7 Knut Bruus
24 Bengt Fahlberg
40 Olof Andersson
41 Gustaf Ask
57 Olof Lingren
65 Lars Strömberg
90 Hans Löhnbom

Kungsbacka kompani
Korpral Erik Niklas Palbitski död 14/3
Ryttare Nr:
92 Olof Hellman

Faurås kompani
Korpral Jonas Elg
Ryttare Nr:
1 Anders Kruse
14 Lars Lindgren
18 Sven Berg
19 Ambiörn Andersson
30 Pehr Rase
46 Sven Kant
69 Anders Sundberg

Fjäre härads kompani
Ryttare Nr:
13 Börje Flinck
18 Arvid Ljung
26 Hans Flinck
39 Pehr Korsgren
42 Biörn Blix
78 Anders Jernman

Slaget vid Gadebusch 9 december 1712

I tryckta relationer anges förlusten till 2 officerare, 1 underofficer och 35 meniga. Man skiljer på dem som föll i slaget och som dog av skadorna efteråt.

Halländska skvadronen, Överstelöjtnantens kompani
Ryttare Nr:
38 Erik Torsson död i Gadebusch
78 Anders Buus död i Gadebusch
36 Erik Grundberg död på Rügen 10/10 1712

Kungsbacka kompani
Ryttare nr:
15 Bryngel Dufwa död 11/1 1713
17 Nils Falck död vid Rostock 9/11 1712
50 Johan Öhrberg ”blivit borta” i slaget vid Gadebusch

Faurås kompani
Ryttare Nr:
25 Arvid Biörnsson död i Gadebusch
84 Sven Ljunggren död i Gadebusch

Fjäre härads kompani
Ryttare Nr:
13 Lars Bergsten död i Gadebusch
15 Eskel Ruth död i Gadebusch
25Anders Engelhufwud död i Gadebusch
51 Anders Bergman död i Gadebusch
52 Anders Trögk död i Gadebusch
88 Pehr Ax död i Gadebusch
81 Pehr Tånge död i Wismar
93 Pehr Hök död vid Eckhof 1713

Kapitulationen i Tönningen 1713

Halländska skvadronen, Överstelöjtnantens kompani,
Ryttare Nr:
30 Nils Sederberg död i Tönningen
33 Erik Larsson död i Tönningen
82 Sven Lundberg död i Tönningen
89 Anders Örn död i Tönningen
Kornett Knut Teigner död i juni 1713
Hovsmed Gottfrid Buskman död i juni 1713
Profoss Lars Modig död i juni 1713

Kungsbacka kompani
Ryttare Nr:
4 Olof Forsberg död i Tönningen
94 Pehr Grahn död i Tönningen
100 Anders Nordberg död i Tönningen

Faurås kompani
Ryttare Nr:
24 Giert Kraemer död i Tönningen
65 Hans Hallensten död i Tönningen
79 Sven Lilja död i Tönningen
80 Olof Kiellman död i Tönningen
81 Gunnar Lilliewall död i Tönnigen
94 Börje Falck död i Tönningen
89 Sven Bengtsson död på marschen från Tönningen den 28/5 1713
99 Sven Hasselberg död på marschen från Tönningen den 29/5 1713