Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Stöldliga i Halland

av Ingemar Rosengren
Bild: Födelsebok Morup CI:6

Under nästan hela året 1857 och ett gott stycke in på 1858 härjade en stöldliga i Himle och Faurås härader. Mer eller mindre allvarligt inblandade var åtminstone ett 20-tal personer av båda könen och brottstillfällena var minst lika många. Ligans medlemmar tycks ha deltagit i de olika stölderna i olika kombinationer, vanligen bestående av bara några få personer. Åtskilliga medlemmar gjorde sig också skyldiga till häleri.

Mest aktiva både som tjuvar och hälare var en viss Bengt Berntsson och hans hustru Anna Greta Andersdotter från Råmärket i Morup. Starkt involverade, framför allt som avnämare av tjuvgodset var torparen Olof Johansson och hans fyra syskon – alla ogifta – på Nya Enet vid Rolfstorp nr 7. Övriga inblandade kom från socknarna Rolfstorp, Källsjö, Dagsås, Stamnared och Sällstorp. Flertalet dömdes av häradsrätterna i Himle och Faurås till straffarbete i upp till 2 år, och alla dessutom till böter.

Stölderna gjordes nästan bara vid nattliga inbrott. Det som stals var mest klädespersedlar och matvaror men ett och annat av större värde, t.ex. silversaker, tycks också ha tillgripits.

Brottsplatserna finns i ett flertal socknar mellan Vinberg i söder och Gödestad i norr med Morup och Tvååker som de mest drabbade, däremot inte i Rolfstorp som ändå var hemort för de flesta åtalade.

Ovanstående är en sammanfattning av innehållet i ett mångordigt utslag i Göta Hovrätt, dit både åklagarna och några av de i häradsrätterna dömda – utan nämnvärt utbyte – överklagade.

Hallands Genealogiska Förening har fått en kopia av detta utslag av Inger Alle i Jönköping, som föreningen härmed tackar.