Artiklar
Sockenpresentationer
Tidningsartiklar
Utställningar från Släktforskardagarna
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

.

ll

ll

Mårtensdöttrarna

av Ingemar Rosengren

I smålandssocknen Södra Hestra bodde i slutet av 1700- och början av 1800-talet soldaten Mårten Lind och hans hustru Lucia Jönsdotter. De hade en son som dog samma år han föddes och inte mindre än 6 döttrar. En märkvärdighet med dessa är att alla utom en blev bosatta i Rolfstorp och grannsocknarna Skällinge och Grimeton, som ligger i Halland ca 5 mil fågelvägen från födelsesocknen. Den som inte flyttade hette Johanna och var född 1791. Hennes systrar följer här i åldersordning.

Anna, född 1786, flyttade till Brostorp i Skällinge socken ca 1819. Till sin död 1858 tjänade hon piga på ett flertal ställen i socknen. Hon dog som inhyst fattighjon i Älmås.

Christina föddes 1795 och kom även hon till Skällinge socken som piga i Annestorp. Där gifte hon sig 1818 med sin husbonde, som hette Johannes Svensson och var åbo på sin fädernegård Annestorp nr 1. De fick 7 barn. Efter makens död redan 1833 hade hon kvar gården några år och brukade den med hjälp av arrendator. Hon slutade sitt liv 1859. Då var hon fattighjon och backstusittare.

Maria, född 1798, var först piga hos sin svåger Johannes i Annestorp. Hon gifte sig 1826 med Torbjörn Svensson, till sin död 1862 åbo på sin fädernegård Lassagård vid Torstorp i Grimetons socken. De hade 8 barn. Maria blev gammal. Hon dog 1883 på torpet Skansen under Klostergården i Grimeton, där hon bodde hos dottern Britta Kristina, gift med torpets innehavare.

Ingrid var född 1801. Hon kom ca 1830 till byn Attarp i Skällinge socken och blev redan 1831 gift med Henrik Svensson, yngre bror till ovannämnde Johannes. Henrik var i tur och ordning åbo i byarna Hafstorp och Stenstorp i Rolfstorps socken, men blev redan i 45-årsåldern undantagsman i Stenstorp. Orsaken var nog en svag hälsa. Henrik och Ingrid hade 6 barn. Ingrid dog inte förrän 1885.

Lena hette det yngsta av soldatbarnen. Hon var född 1804 och dog 1868. Henne gick det mycket bra för – åtminstone om man ser till det materiella. Hon blev nämligen rikt gift. Sin man, som hon äktade 1827, hette Jöns Redberg, hade varit framgångsrik s.k. Boråshandlare och hade nu dragit sig tillbaka till ett par gårdar han köpt i sin födelseby som var Rolfstorps kyrkby. Sitt äktenskap med Lena, som han ingick vid 70 års ålder, var hans andra. I sitt första hade han 3 barn – nu redan döda – och med Lena fick han i rask följd 4 barn, som emellertid alla dog som spädbarn.

Redberg dog 1839. Lena ärvde hans gårdar och gifte efter ett par år om sig med änkemannen och f.d. nämndemannen Lars Persson från Måsarp i Lindbergs socken. Han flyttade till Rolfstorp. Lars och Lena fick 1843 sitt enda barn, dottern Josefina Paulina, sedermera gift med Tuve Olsson från Äspinge i Skåne och lantbrukare på Rolfstorp nr 3.

Att dessa fem systrar hamnade i samma trakt så långt från sin hemsocken berodde väl på att en av dem – rimligen Christina – fick plats i Skällinge, blev fast där och sedan drog systrarna med sig dit.