Mantalslängd kolumnförklaring

Detta är en lathund för att göra all den information som finns i mantalslängderna mer lättillgänglig.

Mantalslängd kolumnförklaring