Mantalslängd är en förteckning över personer som var skyldiga att betala mantalspengar. Mantalslängden upptog alla mantalsskrivnas namn, adress, yrke m.m. Länkar till digitalfotograferade mantalslängder finns församlingsvis under respektive församling.
Kolumnförklaringar till mantalslängderna
Handledningsfilm Mantalslängderna

jjj

Kolumnförklaringar till mantalslängderna

Detta är en lathund för att göra all den information som finns i mantalslängderna mer lättillgänglig.

Mantalslängd kolumnförklaring