Arkiv
Bild & Ljud
Databaser
Emigration
Halland på Internet
Halland under dansktiden
Hallands gränstrakter
Svenska släktforskningssidor
Våra nordiska grannländer

ll

..
.
.
.

.

.
.
.
Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>
Databaser