Gods och Gårdar 1943 – Halländska församlingar i Jönköpings län