Emigrantdatabasen kommer, när den blir helt klar, innehålla uppgifter från flyttlängder och husförhörslängder i de halländska socknarna. Tidsomfånget är tiden från första emigrant tom 1930.

I denna utgåvan finns drygt 38 000 poster registrerade från 89 socknar, 11 socknar saknar helt registreringar (Veinge, Knäred, Hishult, Tönnersjö, Trönninge, Steninge, Årstad, Gällared, Tvååker, Lindberg och Värö).
69 av de 89 socknarna innehåller avskrifter fram till 1895 + – några år, de övriga 20 är kompletta fram till 1930.

Arbetet börjar med att gå igenom flyttlängderna och skriv in alla som flyttar utomlands. Därefter har det kompletterats med uppgifter från husförhörslängder och i några fall obefintlighetsboken. De kompletterade uppgifterna är främst uppgifter om föräldrarnas namn, födelsesocken, uppgifter om återinvandring och i några fall även bostadsort i det land man utvandrat till.
I många fall finns även framforskade uppgifter.

Avskrifterna är normerade vid inskrivning.